Javna nabava

Profil JVP Opatije

Prema Zakonu o javnoj nabavi, JVP Opatija je kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave javni naručitelj.

JVP Opatija
Sv. Florijana 6
HR – 51410 Opatija
MBO: 01475819
OIB: 77008559622
www.vatrogasci-opatija.hr

Sprječavanje sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

U smislu članka 76. stavka 2. točke 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi JVP Opatija nije u sukobu interesa s niti jednim gospodarskim subjektom.

Plan nabave

2024.

Sukladno čl. 28 st. 3 Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.120/16 i 114/22) i čl. 4. st.1 Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17 i 144/20), Plan nabave JVP Opatije za 2024. godinu i sve njegove promjene možete pogledati na web stranici NOVOG Elektroničkog oglasnika javne nabave RH  preko linka: https://eojn.hr/procurement-plans-all, gdje u pretraživač upišete JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA, te kliknete na “Preuzmi” kako biste dobili Plan nabave za 2024. godinu.

2023. i ranije godine

Plan nabave Javne vatrogasne postrojbe Opatija za 2023. godinu možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, gdje u desnom izborniku kliknete na „Planovi nabave“ i u rubrici Pregled objavljenih planova nabave pod Godina plana odaberete: „2023“, u polje Tražilica pod Naručitelj upišete: „Javna vatrogasna postrojba Opatija“, te kliknete na „Kreiraj izvještaj“ kako biste dobili Plan nabave za 2023. godinu.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno čl. 28. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16 i i 114/22), u nastavku se nalazi Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Registar ugovora možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, gdje u desnom izborniku kliknete na „Registri ugovora“ i u rubrici Pregled objavljenih registara ugovora, u polje Tražilica pod Naručitelj upišete: „Javna vatrogasna postrojba Opatija“, te kliknete na „Kreiraj izvješće“ kako biste dobili Registar ugovora.

Skip to content