Vatrodojava

Spajanja vatrodojave na nadzorni centar JVP Opatije

PRAVNA OSNOVA
Objekti na području djelovanja Javne vatrogasne postrojbe Opatije koji imaju sustav za dojavu požara, a nemaju osigurano 24-satno dežurstvo kod vatrodojavne centrale povezuju se na dojavni centar Postrojbe sukladno članku 44. stavak 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine” broj 125/2019):

(2) Pravna osoba koja koristi sustav za dojavu požara, a nema osnovanu vatrogasnu postrojbu sukladno ovom Zakonu ili nema osigurano 24-satno dežurstvo kod vatrodojavne centrale koja nadzire štićenu građevinu, sustav za dojavu požara povezuje s nadležnom javnom vatrogasnom postrojbom ili središnjom postrojbom dobrovoljnog vatrogasnog društva čije područje odgovornosti uključuje tu pravnu osobu ili s vatrogasnim operativnom centrom vatrogasne zajednice županije ili Grada Zagreba koji uzbunjuje tu javnu vatrogasnu postrojbu ili središnju postrojbu dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Sustavi za dojavu požara moraju biti projektirani, izgrađeni i održavani sukladno Pravilniku o sustavima za dojavu požara („Narodne novine” broj 56/1999) i uputama proizvođača.

Ispravnost sustava provjerava se sukladno Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara („Narodne novine” broj 44/2012) i uputama proizvođača.

TEHNIČKI UVJETI ZA POVEZIVEZIVANJE
Nadzorni centar nalazi se u JVP Opatija, Sv. Florijana 6 Opatija.
Spajanje je moguće izvršiti isključivo putem IP komunikatora.
Podaci za IP pristup su javna adresa te port i korisnički identifikator koji se dodjeljuje korisniku a komunikacija se ostvaruje putem enigma formata.
Za potrebe izvješćivanja o događajima potrebno je dostaviti Kontakt podatke – Obrazac 1 o tvrtki koja pruža uslugu tehničke zaštite, osobama koje imaju ovlaštenje za ulazak u objekt van radnog vremena, (telefone i njihove e-mail adrese).
Potrebni su još Podaci o štićenom objektu – Obrazac 2, podjele particija i zona, bitne napomene vezane uz prostor, informacije o radnom vremenu.

TROŠKOVI POVEZIVANJA
Troškove povezivanja, te održavanja veze s vatrogasnom postrojbom snosi pravna osoba koja koristi sustav za dojavu požara u paušalnim mjesečnim iznosima prema Cjeniku JVP Opatije

Svaka lažna dojava na temelju koje je intervenirala vatrogasna postrojba naplaćuje se od pravne osobe koja koristi sustav za dojavu požara sukladno jedinstvenom cjeniku koji u obliku naputka donosi glavni vatrogasni zapovjednik.

Preduvjet za povezivanje i održavanje veze sustava za dojavu požara na vatrogasnu postrojbu je ispunjavanje tehničkih uvjeta, dostava traženih podataka, sklapanje ugovora, Ugovor-Vatrodojava-JVP.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na mail@vatrogasci-opatija.hr

Skip to content