Vatrogasci savjetuju

Vatrogasci spašavaju ljude, životinje i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, poplavom, potresima i drugim katastrofama, a djeluju i prilikom raznih tehničkih intervencija, kao što su prometne nesreće, spašavanje ljudi i životinja s visina i dubina i dr.

Prevencija je jedna od najvažnijih aktivnosti Javne vatrogasne postrojbe Opatija. Provedba preventivnih mjera su djelovanja koja se poduzimaju u svrhu sprečavanja nastanka požara i eksplozija, a očituje se u poduzimanju raznih mjera zaštite kojima nastojimo smanjiti štetne posljedice požara, jer se požari ne mogu potpuno predusresti poduzimanjem odgovarajućih mjera zaštite.

U tu svrhu ovdje možete pronaći par korisnih savjeta :

Skip to content