Vatrogasno vijeće

Javnom vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće koji se sastoji od tri člana. Jedan član ujedno i predsjednika Vatrogasnog vijeća je predstavnik JLS osnivača JVP Opatije (Grad Opatija, Općine Matulji, Lovran, Mošćenička Draga), jednog člana imenuje Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije, a jednog člana imenuju radnici JVP Opatije. Gradonačelnik grada Opatije uz prethodno mišljenje načelnika Općina Matulji, Lovran I Mošćenička Draga imenuje predsjednika Vatrogasnog Vijeća. Mandat članova Vatrogasnog vijeća traje pet godina.

Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, način rada i odlučivanje pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Vatrogasnog vijeća.

Sjednice Vatrogasnog vijeća su javne, bez prava glasa i mogućnosti raspravljanja. Sjednici mogu prisustvovati do dvije osobe. Zahtjev za praćenje rada sjednice može se podnijeti najkasnije do 14:00 sati prethodnog dana prije dana održavanja sjednice. Zahtjev se podnosi na e-mail: mail@vatrogasci-opatija.hr

Skip to content